Kerabat

Pada kata “kerabat”, ada sebentuk keakraban tersendiri. Ia lebih luas daripada “saudara”, tetapi lebih erat daripada “teman”. Ia belum tentu dekat secara personal seperti “sahabat”, tapi mengikat kita dalam pertalian tertentu. Ada hubungan yang menarik untuk dikaji dan diukur dalam sebuah kekerabatan. 

Di edisi ini, www.salamatahari.com memosting artikel-artikel yang berkait dengan kerabat. Ada kajian mengenai “Adat” dan hubungan kekerabatan yang menyertainya, ada saluran-saluran air di sebuah RT di Lembang yang berkerabat karena bak induk, ada klinik Pelita Potensi dalam lapakerabat, ada cerita Nyndita Dewayani seputar kerabat kerja yang bertugas dalam program televisi, dan ada kekerabatan antara senang-senang dan kepedulian dalam gerakan Act Kopikeliling. 

Coba ingat-ingat siapa saja kerabatmu, siapa saja ke-“rapat”-mu, dan seberapa erat jalinan tali silaturahimmu dengan mereka?

Semoga posting-posting hari ini dapat menjadi pita pengukurmu. Silakan direntang sejauh yang kamu perlu ;)
Selamat Hari Anak Nasional dan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.

Salamtahari, semogaselaluhangat dan cerah,
Sundea

cover147

Komentar